Similar regions between promoters of yacC

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CGCGTGCAGCAAAGCTTCCTCGTATCGAAATCACCCGGCCCGACAATATTATCGGAAAAA hal ..CGCGCATCAAAATTGCCACGGATTGAAATAGCGAAGCCGAAACAAGTCGTAGGGACAA ste ...........AAATTGCCGCGCATTGAAATCGCCCGCCCGGATGATATCATCGGCAAAA -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ACACTGTTAGCGCGATGCAATCTGGAATTTTATTTGGCTATGTCGGCCAAGTGGAAGGAA hal ATACGATTGATTCGATGCAATCAGGAATCTTCTACGGGTATGTGAGCCAAGTCGATGGTG ste ATACGGTCAGCGCCATGCAAGCCGGTATTTTATACGGTTATGTCGGACAAGTGGAAGGCA -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TCGTTAAGCGAATGAAATGGCAG-GCA-AAACAGGACCCAAGGTCATTGCGACAGGAGGC hal TTGTGAAACGAATGAAGGCTCAA-GCAGAAAGTGAACCGAAAGTCATTGCAACTGGTGGG ste TCGTGTCGCGAATGAAGGCGAAAAGCA-AAATCCCGCCGAAGGTGATTGCTACTGGCGGT -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CTGGCGCCGCTCATTGCGAACGAATCAGATTGTATAGACATCGTTGATCCATTCTTAACC hal CTTGCGAAGTTAATCGGAACCGAGTCGGAAACCATTGATGTAATCGATTCGTTTTTAACA ste TTGGCTCCGCTCATTGCCAGCGAATCGGACATCATCGATGTCGTTGATCCGTTTTTGACG -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub CTAAAAGGGCTGGAATTGATTTATGA-AAGAAACCGCGTAGGAAGTGTATAGGAGGTTTA hal TTAAAAGGATTGCAACTCATTTATAAGAAGAA............................ ste CTGACTGGCTTAAAATTGTTGTACGA-GAAAAACACCGAGAAAAAAGGATGAAAGGCTT. -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub GTA hal ... ste ... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...