Similar regions between promoters of ybaL

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CACAACCCGGAAAGCAAAGCGGATTCATGGTATCTACTTAATGCAAAACGTCACCAAACC hal .ACGAGTCGTTATGCAAAGCCAATTAATAACGTTTTTTTGTTAAAACATGCTGAAATTCC ste ..................GCCGATTTATGGTAT........................... -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GGGGGCGCTTATAGAAGTCGGATTTTTATCCAATCCAAGTGAAGCAACGTTGCTCGGTAA hal AGGTTTGCTAGTTGAAGCAGGTTTTTTATCCAATCCTTCCGAAGCTGAATTGCTTGAGAC ste .................TCCGCTACTTTTCCAAT.......................... -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ACCGAAATATCAAGACAAGGTGGCATCTTCCATATATAAAGGCATTTTGCGATATTTCAC hal AGAAGACTATCAACAAAAAGTTGCAGCATCCATCTACCAGGGGATCATGCGCTATTACAC ste .......TACCAAACGAAGCTGGCCGCCTCGATTTATAAAGGAGTGCTCCGCTACTTTTC -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AGAAAAAGGAGACCCTCCGGAGTAATGGAGGGTTTTCTTGTGGTTCTAAGCATAAGACAC hal AAATGAAGATGCGCCTGAGCAATAAACGAGTG............................ ste CAATGAACATACGCCTCGCGAGTAGCGGGGATTTTT........................ -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub CCGCCATTTATGTATGATATAATAATAATTGTAAACGA------ATACACAAAAGGGTGA hal .......................AACGAGTGCAAACGG------ATTCACGAACAGG... ste .........ATTTATGGTATGATAACACGTAGAAATGACCATTGATTTGCAAAAGGGT.. -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub GGTTCG hal ...... ste ...... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...