Similar regions between promoters of ybbP

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GCGAAAAGTATATGGCCTCTGCTGGACAAGTCACCGGTCAGATTGAAGAAATCAATCAGT hal .......................................AGGTGGAAGAAA......... ste ...AGAAATATATGGCGTCCGCCGGGCAAGTGACAGGGGAAGTGGAGGAAATTAATCAAG -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TATTCGACTGGACATGGTACAAGATGAAGTCTGCGGGGAAAAGTGTACTCGATGCATTCA hal .........................................AATGGATACGATGCCTTGC ste TGTTTGAATGGATTTGGTATAATATTAA................................ -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub ATCCGAACGGAGAAGAGTAAAGCGCGTTAGCCGCTTTGCTCTTTTTTTGCGGGCTGAGAG hal AACC..ATGAAGAAGGGTAA........................................ ste ..CCGAAAGGAGAA.............................................. -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub GGCTGGCACATTTCACTTGCTAAATCGAAATGTGGTATAATGGGCTCGCTATGTAAAGTA hal ...........................AAATGTGTTATAATAGAC............... ste .............................ATTTGGTATAAT................... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub CATATGCGTAACACGTAAAACACAAAATACGAAATGACTGAAATCTTGGAGGACGAGGAA hal ..................AACAAGTAAGACGAAGTAACT..................... ste ............................AGGAAATTAATCAAGTGTTTGA.......... -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...