Similar regions between promoters of ybxB

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAGCGAATTCGATCTTATCCTTGCTGGTGCAGGATCTCAAAAAATCAAAGTTATCAAAGT hal AACCGTATTCTATTACATCAT...............TCATCAATTCAAA........... ste ......................GCCGACGCCGGCGCGCAAAAAATCAAAGTCATCAAAGT -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TGTACGTGAAATCACTGGTCTTGGCTTGAAAGAAGCTAAAGAGCTTGTTGACAACACTCC hal ..........................TGAACGGACCTGATAGGCTT.............. ste CGTTCGCGAAATCACTGGCCTCGGCCTGAAAGAGGCGAAAGACTTGGTCGACAACACCCC -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAAACCACTTAAAGAAGGTATTGCTAAAGAAGAAGCTGAAGAGCTTAAAGCTAAACTTGA hal ...........AAGAGGGTCTCGC.............GACTATCATGAAACTTAATCTGA ste GAAGCCGATCAAAGAAGGCATTGCGAAAGAAGAAGCAGAAGAAATCAAAGCAAAACTCGA -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]]]]]]] sub AGAAGTTGGCGCTTCTGTAGAAGTTAAGTAATCTTCACTTACCTGTAGGGGAAGCTCGCT hal TGAA........................................................ ste AGAAGCTGGCGCGAAAGTCGAAATCAAGTAAT............GCAAGGGACGGCCTCT -120 -110 -100 -90 -80 -70 ]]]]]]]]]]]]]] sub TTTATGAGGCGAGCTTTTTCTTTGCCATTCTTTAAGCCATGAAAAAAGGAGGTTCTAATA hal ......AGTCGAGTTTTTT........TTTTTTAAGAC.....AATAGGAGG........ ste TTTTTG.............................GCCATTGAAAAAAGAGGCT...... -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...