Similar regions between promoters of ybxF

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TTGAAAGAGAATGTTATCATCGGTAAGCTTGTTCCAGGAGGTACAGCAATGATGAAATAC hal .TAAAAGAAAATGTCATCATCGGGAAGCTCGTGCCAGCAGGTACAGGTATGAACCGTTAC ste TTAAAAGAAAACGTCATTATCGGCAAACTCGTCCCGGCTGGAACCGGTATGGCCCGCTAC -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CGTAAAGTAAAACCAGTATCAAATGTTCAGCCGACTGACGATATGGTCCCGGTTGAATAA hal CGTAACTTAGACATTGTGTCCGAT........GATGGAAGAAGCGGTAACGACAGAATAA ste CGGAAAGTGAAGCCGGCCGTCAAAAAGGAAACGGCTGGCGGCACGGTGTCGTCCAAATAA -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub CTGATTTAACTCTCTGCTGAAAGACTGCAAAAACAGTCTTGCAGCAGATATATTTATGAA hal AAGTTTT..................................CAGCAGGTACAGGTATGAA ste C......................................................AAGAA -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub AAAGTCACTCTATGAGAAGAACGAATCTAAAAAATGTCATACCTTGTTGACATTCGTCTC hal ............................AGAAAATGTCAT.................... ste AACGTCATTAT.....................AATTAAAAATCCAGTTGACAATCGACAA -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub CTAGAATGATAATATAACCAAG-GTGC-TCGAAATAAACCTGTTACTTTGGAGGATATGT hal .....ATGATATGATATCTGAGTGTGCCTAGGAGAATACCTGTAACTTTGGAGGAT.... ste AGAAAATGGTAGTCTAATAAAG-GTGT-TCCAAC--AACCTGGTACTTTGGAGGATATGT -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub TT hal .. ste T. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...