Similar regions between promoters of yckC

sub TCAAAAAGTTCGAATTGTGTATACAAAAAGCATGGGTGGGTGTTTAAAAGCGTCTATGAA hal .......................CAAAAGGCATGAGTCTGTG...............GAA ste ...........GAATACAATATAGAAAAGGCA............................ -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub GGGAAGAGGTGATGAAAAAAGGAATTG-TCCAAGGATGAATGCCAGACGTACCAAGGAAA hal AAGGGGATTTCAAGAAAAAAG--ATTG-TCGATTGCATGATTAAACAC-TAAAATGGGAA ste .................AAAGAAATTGCTGCAAGAA........................ -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub CGCATGTGAAAGTGAAGGATGCAGCAGACCCGTCACTCATCTATGCCAATACCGGAAGAA hal TGAACGTAAAA................................................A ste ...................................CTTTTATACGCCATTTACGGTAAAA -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub ATGGTCAAGAGGCATGAAACCGATCTTCAGAATAAATTTAAGTCTTGCTGATGCCCCTAA hal AGAGTCAAAAGGCATGA......TCTTCAATCGATAATTAAGT................. ste ........GAAACAAAAAATCGATTTTC.....................GATGCGCTAAC -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub GGCATATGATATATTCGATGAGAAAGAAAATGGAAACATTTAAACCAT-AATGGGGAGTC hal ............................AAGTGAATTAGTTAA--CAT-AATCGTAAGTA ste GCCGCATATTTTATTGGACGAGCAGGAAAATGAAGACAATTATACTGTTAATGGAGAAT. -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub AA hal AA ste .. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...