Similar regions between promoters of ycsF

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AATGCGCAAGACATCGTAAAAGAAACGGCTGATTATATCACGGATACAAATATTGAGGAT hal ...........................GCAAATGATACCACAGCTATTTTAACTTAAAGA ste .................AACAGCAACGGCTG............ATCCAATTTCAGCCGAT -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub GGTGTCGCTA-AAGCGATTCGCCATTGGGTACTATAAAAAAAGAGAGTCCTAAGATGGAC hal GGTGAAGCGA-AA.............................................AC ste CGGGCCGGAAGAAGCGATGTGGCTTT..........................AGATGGTC -240 -230 -220 -210 -200 -190 ]]]] sub TCTCTTTTTAGTTTGGCAGGTTTTATTCTGGGACCATGGTAGGTTTTCTGACAAAAGTAT hal GCTATTTTTAGGT............TTTTGGGGCCATCGTTGTCATACTCACAAAACTAT ste TC......................ATTCGCCGTCAATGGGAGG................. -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub TTCACAAACTGATATGATTCACTTATAATGAAATAAAGTTCAAAAATTCGGAATAGTCGT hal TGGACGATCGGGT-TCATTGTCTTTT.................................. ste ......................TTATAAGGAACAACAG...................... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TCCGAATTTCGGGACAATAAATGACATAAAGCATATCGTTTGCTTTGGCAGGAGGGATTC hal ..CGATTTTTGGGGCCATCGTTGTCATA..GCATTTTGCTTGCT................ ste .............................................TGGCTCGATGGATT. -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub T hal . ste . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...