Similar regions between promoters of ycsN

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CACAGTGGCTGGAAAAACAGGAACAGCCGAGCTGAAAACATCAAAAGATGATAAAGACGG hal ...ATTGGATTGAAAAAAATGAA..................................... ste .............................AGCCAAAACCAAAAAAAGA............ -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>> sub CACGGAAAATGGCTGGTTTGTCGGCTACGATTACGAAAACAAAGAC-CTGCTTGTCGCCA hal .................................CGAAAAGAAGGAATCTCCTTGT..... ste ........................................................GCCA -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TGATGATCCAAAATGTGCAGGACCGCGGCGGCAGCCACTATGTCGTTGAGAAAGCGAAAA hal .....ATCAGAAATTTGAAGGA.........CAATCACGATATTGTTGA..AAGCGAAAA ste TGGGGAGGCCAAAAG--AAGCACGGCGGCG.............................. -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub --AGCAATTTCAATCGAATTAAAATGTCTTTTTAAAAGGAGCGAAAGGAAAAAGGGGATC hal GAAGGAATCTC......................AAATGAAGCGAAAAGAA.......... ste .............................TTTTAGCCAAAACCAAAAAAAGAAAGGGA.. -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TGAGGCCGAATGAACTAGTAAGGGGGCAAAACCCGGTTTATACAAAGAAAAGAGGGATTT hal ..............................................GAAAAGAAGGAATC ste .GAGGCCAAAAGAA.............................AAAAAAGAAAGGGA... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub TGC hal TCC ste ... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...