Similar regions between promoters of ydbS

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GCAGAGACGGTCAAGGCGGCGGCTACCGCGGCGGAAAAGGGAAAAGCAACAACCGTTCTT hal ..........TCGAAGCGGCGCCACACACGG............................. ste ..................................AAAAGTGGCAAACCACAA........ -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CCTATGACAAAAAGCGTTCAAACGATCGCCGTTCTTCAGGTGACAGACGCCAGAAAAAAT hal ..................CACACGGGCGTCGTTTTTCA...................... ste ............................................................ -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>> ]]]]]]]]]]]]]]]]] ]]]]]] sub CTTACTAATTTGATCGATTCAGAGCCCAAAACATGATGTT-TTGGGCTTTTTTATGTTCG hal ................................ATGATGTAATTGAGCTTTTAGAAGATGC ste ....................................TTTT-TTCGGCTCATTTGTG.... -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub TGATTTGTTATTCAGCAAACTTTCAGCTGA-CG-GAAGCCATTTTTCTCTGTATGCTTAA hal TGA..........................A-CG-GGCGTCGTTTTTCAC........... ste TGTTTTGTTATACTGGAAACTTTCAGCAAAACGCGCAGCCATTTCCCT..........AA -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub GAATGAAACCTTTCTGTAAAAGA----GACGTATAAATAACG--ACGAAAAAAAGGGAGG hal ........CATTTACGTCAAAGATGAAGATGAATAAACATTA--ACGAACGAA--GGAGG ste CATGGAAATGTTTTGTTATACTG----GAAACAAAAACGACCCTACGAAAAA........ -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub TAGGTATTT hal GAGG..... ste ......... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...