Similar regions between promoters of ydcB

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub GCGTGCAGCAAAATCGGTGTGATAAGCCGCCACCATTCACCGTTTGCGACACCTAGATTA hal GTGTGCCCCGAAGTGTGTGGGAATAGGC................................ ste GCGTATTGCCAAATGGGT.TGACAAGCCGCCAGTACTCTCCAT................. -300 -290 -280 -270 -260 -250 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub TAGCCTGTGACGGTATCCCTCCATAACACGACTGAATGGGCAGGAAGTGAAAAAAACAGC hal ............................CGTCTGAATGTGTA.....TGAAGAAAAGAG. ste ...........GGTCTCCCTTCTT..................GGAAGAGAAAACAACAGC -240 -230 -220 -210 -200 -190 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<< sub CAGAGAACAGCTTGCAAAGCCAATATAAAGGTGACAACG---GGGTAAAGCCTGATAAAT hal ..............................GTAATAATT---GGGTAACTTCGTCTGAAT ste CATGCGGCGATATGGA---CCAATAATAAGGCGGCAACGACGGGATAAAGGCGGACAAAT -180 -170 -160 -150 -140 -130 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub GTTTGAAAATTTTCAGTCCGTATAAACATTCCGAGCCCCTTTTCTTCATTTTGGTATATC hal GTGTAAAACGATTCGTTGCGAATAAACATCGTGTTCCTCCTTT................. ste G.........................................................TC -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TATAGTAACACGTTTATGAGACAAACCATTTAAATAGTACGTACGCAAAGGAGGTTATCA hal ...............ATGTGTAAAACGATT.............................. ste TCTCATAAAAAATTTGTCGGACCATC.................................. -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub TAC hal ... ste ... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...