Similar regions between promoters of yefA

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CACGTCGTCATGCCGAAGGAGAAAGCGGAACAGTTGGATGACTAAAACTTGGCTTGGTAA hal ....................GCAAGCGGAAC........GACCAGGCCTTGCCTTGCAAG ste .AAGTCATCATGCCGAAAGACAAGGCGGAACAAGTG........................ -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub GCCAAGCTCAGAATGTTGACAAAATCCTAAAACAGTTTT-CGTTTTAGGATTTTGTCATC hal CGGAACCCTAGAA.GTGGACAAAAAAGACAATCTTTTTTGCGTTTT...........ATC ste ............................................................ -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub TTTTCAGCGTGATTGAAAACCTTTGAAGTCTAGGAAGGGCGAGCATCGGAGCACAGCGAA hal TTTTTTGCGT.............TCAAGTCAAGGAA........................ ste .....................................GGCGAGCAT......AAAGCGAA -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub T--GTTGAATTCGTGAGCACCGAAGCA-CAGGCCT--GACAACGAATGC-GAAGGTTTGC hal ...............AGCCCCTTGCCA-GAGTCAA--GTCAAGGAATTTAGGATATTTGC ste CCGGGTGAAGGTGCGTTCGCCGATGCAGCTGAACTTAGACGGCGAATTC-GGCGGCATGC -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub CTACACGCTGAAACTTGGCTTGAATAGGCCAAGTTTTTCTTTCGCTTAAAACTAGAGGTG hal CACCA....................................................... ste TTCCAGG..................................................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub ATTATAG hal ....... ste ....... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...