Similar regions between promoters of yerA

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AGGACAGAAGCGCAAGATTCCCGAACCCGCTTTCATGGCCCCCATAAAGATGTAAAAGAG hal ..........................CTGTTTTCATCGCACC..TAATGAGTTAAACCAT ste .GGACAAAAACGGGTGATCCCTTCTCCGACTTTCATCGCCCCAAGCAAAGCGGCCCACAA -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub ATGCATTCTGCACCAAGGTTTTTTCGTAAACTTTGCACTGGCGGCTGACATAATCGTCAA hal AAATATATGGTACGATAGGTTCAACACAATCTTTGCACTAGACCATGCGAGGGTCGTTAA ste ATAGGATGTGCACCATGGCCGACGGGCGAGGCGGGCGGTGGCCCAGGCGATGACAGTCAG -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub TCCGCAGGCGATTCTGAACACGGCATTGATGAGACTGATGTTTGGCTTCAAG---GAAAT hal ACCGACCGTAATCCGTACTAAAGCATTTACTCTTCCGATATTTGGATACATGCTAGGACT ste GCCAACCGTGATGCGAATGAATGCGTTCACAATGCCGATATTCGCCATCG-G---TCTGT -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub CCGCTCCTTTTAACTTAAA------AAAGTTTTTTAATCGAACCTTCAAAAATTTGTAAC hal CCTCTCCAATGGTCATCATTCTGTCAAAATATTTTCAATTAATTTGTAATAAATTTTCAC ste CCCCTCCTTATATTTT............................................ -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub GTTTTTATCGTGCGTGATGAGGAAGGATGTGATACCATGAGTCTAATACATGTAAAGGAG hal ATCTTTAATGAGT-TAAACCATAAATATATGGTACGATAGGTTCAACACA.......... ste .TTTTTATTGTGCGTGATGCGAATGAATGCGTTCACA....................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub AGTATGTGA hal ......... ste ......... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...