Similar regions between promoters of yerF

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AGCTGCTGCAACTGCCGATTTTTTATTTAGAATACAGCGGCGTGCTTGGAGACATAGAAG hal ........CAATTTCCGGTCTTCTACCTCGAATACAGCGGAACGTTTGGTGATCCTCAGC ste ............TGCCGATTTTTTACCTTGAGTATAGCGGCGTCTATGGCGATCCGTCTT -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CTGTCAAGAAAACGAAGGCTGTATTGGAAACGTCCACCTTGTTTTACGGCGGCGGCATCA hal TTGTAGAAGAGGTGAGTCAAGTTCTGACGAAAACGAAGTTGTTTTATGGTGGCGGTATTC ste TAGTGGAAAAAGTGAAACAAGTGCTTGATCAGACGCAGCTGTTTTATGGCGGAGGGATCA -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AGGATGCGGAAACGGCCAAGCAGTACGCAGAGCATGCGGACGTGATCGTTGTAGGCAATG hal GCACTGTAGAGCAAGCGGAACAAATGGCACCATTTGCGGACACAGTCGTTGTTGGCAACG ste CAACGCCTGAGCAGGCGGAGCATATGGCGCGTTATGCCGATACGGTGGTCGTCGGCAACG -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>> sub CGGTGTATGAAGATTTTGACAGGGCTTTGAAAACAGTAGCGGCTGTGAA--AGGCGAGTA hal TGATTTACGATGATGTTCAAGCAGCGCTTGCAACGATCGCCGCTGTAAA--AAAGTAATG ste CGATTTACGACGCGTTCGAACAGGCGTTGGCGACGGTGGCGGCGGTGAAGCAGATGGCTG -120 -110 -100 -90 -80 -70 > sub GTAAATTGTACGGATTTGGTTTATGATAGAACGTATGTTTTGTATAGGCGGGTGAACAAA hal GAAACTTAAGGTGAAAAGCCGTACAATAGAA....TGTTTTATGGTGGCGG......... ste GTCAACGCAGCGGCGATGACGGAAAATAGAACATATGTTTTAT................. -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub TT hal .. ste .. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...