Similar regions between promoters of yerN

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CGCTCGGCCTGCAAATCATCGGAAAACACTTTGATGAAAGCACTGTATACCGCGTTGCTC hal CGCTAGGCTTACAAATCATCGGAAAGCATTTTGATGAAGGTAGCGTGTACCGAGTGGCTC ste CGGTCGGCTTGCAAATCATCGGCAAGCACTTTGATGAAAGCACTGTCTACCGCGTCGCCC -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ATGCATTTGAACAAGCAACAGACCATCATAAAGCAAAACCTGAACTGTAAGGGGTGAAAA hal ATGCCTTTGAACAAGCAACGGACTATCATACGAAGCGACCAACGCTGTAAGGGGTGAAA. ste ACGCTTTTGAACAAGCGACCGACTACCATAAGCAAAAACCGGTGTTGTAAGGGGGGTTAG -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub GAATTGAACTTTGAAACGGTAATCGGACTTGAAGTCCACGTTGAGTTAAAAACAAAATCA hal ........CTTTGAACAAGCAA-CGGACT............................... ste GTGATGAACTTTGAAACGGTCATCGGACTTGAGGTGCACGTCGAGCTGAAAACGAAATCG -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub AAAATTTTCTCAAGCTCTCCAACGCCATTCGGCGCGGAGGCGAATACGCAGACAAGCGTT hal ..................CCAACGCTGTAAGGGGTGAAAGC...TACGCAAACGACATTT ste AAAATTTTCTCCAGCAGCCCGAACGCGTTCGGCGCGCCCCCGAACACGCAAACGAACGTC -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub -ATTGACCTCGGATATCCGGGCGTCCTGCCTGTTCTGAACAAAGAAGCCGTTGAATTCGC hal TAACGATCCCGGTCAACCTTGC......................ATGCCTTTGAACAAGC ste -ATCGACTTAGGGTATCCGGGCGTGCTGCCGGTGTTGAACCGGCAGGCGGTCGAGTTTGC -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub A hal A ste . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...