Similar regions between promoters of yfiL

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GGGATACGGGCTGAATAACAAAGAAATTGCCGAAAAGCTTTACATTACAGAAGGCACAGT hal .................ACAAAAAAATCGCCCAATCG-TTTAAAATGAAGGTACCACTAC ste ........................................................CCGT -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CAAAAACCACGTTTCAAATATTATCAGCAAGCTGGCTGTCAGGGACAGAACCCAAGCCGC hal CAAAATTCACGTTTAAAAT......................................... ste TGAAATTCACGTGTTGAATCGAGTCATCAAGGTGGAAGTGAAAGATA............. -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CATTTACTCGGTCAGATATGGTGTATCTGTCTTTTGACATATGACGTTTTGCATATACGC hal .........................TCTATCTTTTGAGGCAGCTCCTTT-GCTTATTCG- ste .................ACGGTTTCTCTGTC..TTGAAAT-TCACGTGTTGAAT...... -180 -170 -160 -150 -140 -130 ]]]]]]]]]]]]]]] sub TTCTCTGAAAAGGCCTTTTACAGGCCTTTTTTTCATGCCCTATGTTCTATCTGCCGCTAC hal TTC---GAAATGGCGACTTGGCGGACGCTTTC-CGCGGGCAACGCTCCAGCTTCCTCGAG ste .................TTACAGGAGTTCATCTTTTTTTCTATAATCAAT.......... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub ATGCCGCACGCCTTTCTTTCTTCTACAATGGCAATGGATCAAAAAAAGGAGTGAGACGAC hal AA-CCCCACTCTCGGCGATCTTC..................................... ste ............TTTCTATAATCAATAACACCAA-GCATGGAAAGAAGGTG......... -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...