Similar regions between promoters of yfiT

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub GACAGGCAAAGCAAACGACATCATTAAAA-GCGACATATCTAATGGAGAAGCATGAAGCT hal .................AGATTTTGAAAA-AGGATATACCT.......AAGCGTTGGGCA ste ...............CGTCCGCATAAAAATGCGACGCGTTTTAAGCTGAAGC.TTAAGCT -300 -290 -280 -270 -260 -250 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub GAAAAGCGGCTAATGTTAGCACGGCCAAAATGTGAAGCCAGTCTCCAAGTGAAGAAATGG hal GAAAAGTGG................................................... ste GAA.......................AAAATGCGACGC--GTTTTAAGCTGAAG...... -240 -230 -220 -210 -200 -190 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub TTTGCGAGGCTAACAGTGTCATCAGTCCTTTTTGATTGCGAAACAACGGTTTTTCCATGA hal .......GGATTATCGTGTCCAAAGGGGTTATTTAT--CGAAAC................ ste ............................................................ -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub TTCATCCTCCTGATTATTAAAATGACACTAGTGTCGTTTTTAATTGTATGGGAAAAAGAC hal ............ATTATGAAAAATTGACTAACCTCTTGTGAGAATG-ATGGTAATTTGAA ste ...........GATGATCAACATGGCA.......................GGAAAGAATA -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub ACAATATACAATCTTTTTCTTGTAAAATAAAGGAGAAGATTGAATA--GAAGGGAGAACA hal ATAAT...CAAACCTTAACTTA-AATCTACAGGAGA........................ ste AGAAGGAATTTGCCTTTCCGTGTGGAATGAATGA.ATGAATGAATACGGAAGGGAGATGA -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub TTC hal ... ste T.. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...