Similar regions between promoters of yfjO

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CGTCCTCATGTTCGGACTTGGCCGTCCCAATTTATTCCCGCTTGCCGATATCGGCCTCCA hal .....................CCGGCCCAATCTAT......................... ste ..TCCTCCTCTTCGGCCTCGGCCGTCCGAACGTCTTTCCGCCGGCGGATATCGGTTTGCA -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GAATGCCATCAAACGCCACTTTCAGCTGGACGATAAGCCGGCAAAGGATGTCATGCTGGC hal ............................................................ ste GCGGGCGGTCGAAAAATGGTTCGGGCTTCCGAAGCGGCCAACTGTCAAAGAGATGGCGGC -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GATGAGCAAGGAGTGGGAGCCTTATTTAAGCTATGCGTCTTTGTATTTGTGGAGGAGTAT hal .................................................TGGAAGCGTAG ste GCTTAGCGAGCGGTGGAAGCCGTACGCCAGCTATGCGGCGCTTTATTTATGGAGAAGTAT -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>> sub AGAATAATTCGTCTGACAATGAAGGAAATCCTGCAAACGTGTTATACTAGAAAGATGTGA hal CGAAAAA...........ATGAAGGAAA...........TATTATTCTAGCAAAATCTTA ste CGAATGA..................................................... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub AAAAACCATTTCA---CTTTCTGCCATCCGCAGAAAGCTTCATATAGAAACGGAGAGAAC hal AAAATCGATTGCAAGCCTTTCTTC...................ATGGAAGCGTAGCGAAA ste .....CCTCTTCG---GCCTCGGCCGTCCGAA............................ -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub AAC hal AA. ste ... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...