Similar regions between promoters of yfjP

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub TGGAAGCAATCCTCAATGGCAAGCGGGTGAAAATGAAAAAAATCTCTCAATAACGCCGTT hal TGAAAGCAAGCCTGCAAGGCCAGTAAACAAAATGGAAA...................... ste ..............................AAATGAGAAA..............GCGTTT -300 -290 -280 -270 -260 -250 <<<<< <<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub TCCGT-ATCCTCCGGGC-CGTAAAAATCAACCCAGTACCATGCAATATCAGGCTGTTCCA hal ............................................................ ste TCCGTTATAATAGGGGCACGGACAAATGA.....................GGCTGTTTCG -240 -230 -220 -210 -200 -190 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub CTCGTTCGATCGGTATATTTTTCAGCAGCTGATGCTCTGTTGTGATTGCGGTAATGTTGA hal ..........................AGGTGCTGCTCTCTTTTTAT.............. ste CCCAT....................................................... -180 -170 -160 -150 -140 -130 <<<< sub TCATAAACAACCCTCCACCTGCCATTATATCATGCGGTCTTTATGAGAAAAGTATACGGT hal ..................CAGACATGATA-CACACGGTCGTTGAGACA............ ste ...........CCTCGTCCTGCCA..................ATGAGAAAGGT....... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub ACTCTCTGCCTAATTCCAGCGGCATGTTATACTGAACAAAAACGGAAAAAAGGGTGGATC hal ......TGCCTAATCGCCGACGATTGTT......AAACAAAATGGAAA............ ste .................................GCACAAAAGCGGTACGAAACGTTG... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub TC hal .. ste .. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...