Similar regions between promoters of yfkB

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CCTCGACATCGAGCGGTACGAATGGATCATTCCGTATCTCGATGTGCTACATATTTCACA hal ........................................GATGAGATAGATAT---AGA ste .............CGCTATGAACCAGTCATTCCGTATTTGGATGTGCTCCATATCTCGCA -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>> sub TAACTGGGGAACAGTTGAAGATTTTGCTGAAATCGGCTTTGC-ATGATGGACAGAAAACC hal TTGCTTGGTAAAAG...........GCTGCTATCGTCTTT.................... ste CAACTGGGGGACGGTCGACGACTTTGTCGAAGGTGGTTTTGCCATGATGGAGCGGAAGCC -240 -230 -220 -210 -200 -190 ]]] sub GACCTTCGAACAGCGCGCGCGCTATTTTGAAAAAATGATCGAAAACAGCCGCACGCTCGT hal .........................TGTGAATAATTAATC.................... ste GACGCGCGCTCAACGCGAGAAATACTTCCAGCGCATGCTTGACAATGCAAAAGCGCTGGC -180 -170 -160 -150 -140 -130 ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub GGATGCCGGAGTAATGGTATCTGCGGAAACGATGCTGAACAAACGAACACTTCCGCATAT hal ..........................AACCGATG-TGAATAATTAATCACCTCTGTTTCC ste AAATGCCGGCGTGATGGTATCCGCGGAAACGATGTTAAACAAACGGACCGTCCGCCACTT -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TGAGCATATTCACCGCCAAATCACAGAAGATATGAAATGTCAGCGTCACGAGGTCCACCC hal TGCAAATAGT.................................................. ste GGAAGCGATCCACCGCCAAGTTGTCGAGGAAATGGGCTGCCAGCGCCATGAAATCCATCC -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub A hal . ste . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...