Similar regions between promoters of yfkJ

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub AAATCCTCCGCTTTGATTACGCCGACGTTCAGCATGTTCAGCTTTTGGGAAATCTCTTCA hal ..ATCCTCGACATTGATCCATCCGAAGT............................TTGA ste ............................................................ -300 -290 -280 -270 -260 -250 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub ATCATTTGAGTTAATGTTTCTGTATTTGGGCTGGACAAAGGGTTCCATCCTTTCTATGCG hal ATTTTTTGACTAAAT.TTTCTGTAT................................... ste ............................................................ -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub CAATATAGGTATGTTTTATTCTAACAGAATTCCATCAGAAAAAAACCCTATTCTAAAAGC hal ................................CATAAGGAAAAAA............... ste ............GTTTTCTTCAAA.............GAAACACCGCGTTTTCTTCAAAA -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub AGGCTGTTCATTCCAAAAAAGTGAAGACATCAGTTGAAAAGAAAATGAACATCCTACTAA hal .............CGAGAAAGGGAAGGCAAAAGTCGA....................... ste TGGTTGT.......AAAGAAATGAAG.....AGATGAAAAGAAA...............A -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub GATATT-CATGAAGGTTTCTTTTTAGA-GAAATAGGGGCAAAGAATAGGGAGGTTGCACA hal .....T-CATATTGCTTTCTGTATACA-AGAGGAGAATTAAAGGA............... ste GAGATTGCATG--GCTTGCTTTTCTGATGAAAAACGG...AAGAATGGGGAG........ -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub TC hal .. ste .. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...