Similar regions between promoters of yflM

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TTGAACCGGAAGCGTTATTGACCGGGCACGGCATACCGATGACCGGCAAAAACTTTCGAA hal .............................GGCTTGCCGACGTT-GGCAAGCTTTTTC--- ste ............................................................ -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub GTGACTTAACTGAATTGGCAAATCGGTTATCGTCTATTTGACACCCGCACCACGCGGGTG hal ATGCCTTAAAGGAAT....AATACAGGTGTCGTCATGTTGACGCTC.............. ste ............................................................ -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub TTTTTTATTGTTTTCCAGGAAGTTGCAGAAAAATCATTTGTCTTGCCGCTTAAAAACGAT hal ..........TTATCCAG--AGCTTAAAATGAACCGATTGGCTTGCCG.......ATGAT ste .................GGCAGTTGATGAAAAA..................AAGAAGCAT -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub ACAATGAAAAGCATGA-AGTGATGTGAAGGGGAGAGTTTGTTGGAAGAAAAAGAAATACT hal GAAAGAAAGACTCTTG-AGTGATAAGAGGTGG.................AAAGAAAGACT ste ATATGGTAAACATCGAGAGTGATATGAA................................ -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub CTGGAACGAAGCGAAAGCGTTTATTGCCGCATGCTATCAGGAATTGGGAAAGGAGGAGGA hal CTTGAGTGA................................................... ste ...GAAAAAAGCCGAACAGTTTATCATGGCAAGCTATCGGGAGCTTGGAAAAAGTGAGCA -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub A hal . ste A -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...