Similar regions between promoters of ygaC

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CCGGCATTTGGAAAGGGATGCAAGGCTGCGTGGGATTCAGGCTGAAATTGCGGTAAAACG hal ............................................................ ste .CGGCAAATGAAACGGGAGG..AGGCTGCGT............GGAAGTGCGGCAAA... -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>> sub GAAACACCTTGCCGATATACAGGATATGTTTCAAAAGCAGACAGAG-CAGGTCATTCGTT hal .........................ACGTTTCAAAATAAGAAAGAAACAGGT........ ste ............................................................ -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]]]]]]]]]]] sub CATATCGCAGCTCAGAAAAGCCGTCTTCCTTTGTGTAGTGCAGGAATGTGCCATTCCCCG hal ............................................................ ste ..........CTCAGTAAGGCGGCCTGCTTTTCTTT.................TTCCTCA -180 -170 -160 -150 -140 -130 ]]]]]]]]]]] sub GCCGGAATGGCTCTTTTATTTTCATTTTTCAATTTGTA-ACGTTATAATAGGTAAAAGAC hal ..............................................AACAGGGAAAACCC ste GTAAGGCGGCCTGCTTTTCTTTCCTTTTGCAAAAGGAACAGGGTATAATATAACGAAGAA -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub GTTGTCGGTAAGCAAATTTGGACATACTAACTGTAGGGCTTTATAGAAAGTAGGGGAGAA hal GTTCTTTGTCATCAAAGAACGTACTATAAAATGAAGTGATAAAT................ ste GCT..........................................GAAAGTAGGGAAGAA -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub AT hal .. ste .. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...