Similar regions between promoters of ygaE

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ATTACCACAGCACATACAGAGCAGGATATTAAAGACACGCTTACAGCGGTCGAGGATGCA hal .........................ATATTGAAAAGACCCTTCAGGCAGTCGATCATGCC ste ATCACCCTCGCCCATACGGAAGACGACATCGCCTACACGATCGACGCGGTCGGCAAGGCG -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>> >>>>> ]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub TTTAAACATCTAAAAA-ACTAGAATCAAATACCTTGAACAGGAGCTTTGAGCTCCTGTTT hal TTT.ATCATTTAAAAA-GGT-GAATC.................................. ste TTCCGGCAGCTTTGAACACCAGAA..............CGGCAGCTTTGAACACCAGAAA -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub TTTTATGGAATCAAACAGCGTGTAAGATTTTGGTCTTTTTCTAGAAAAATAGCTTGAATA hal ...TTTGTAAACGCACAGAGGGGATTATTTT.....................CTTGATTC ste TTT.ATAGGATGAAACTGTGTATA.................................... -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub TTTGTATCGATCCCTGTATATTACTTAATTGTTTAGCAAATAAACTAACCGGGAATTTTA hal TCTTTCTCATACAGTGTATAGTACGT.................................. ste .TAGGATGAAACTGTGTATAGTACTGAATGGTTCACCAAAACAA--AAAGGAGAGTTTTG -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub AGGATTAGCCCATTTGCTATGTCACACAATTTACTATAGAAAGGAATGCACGCACAAACC hal ...........ATTCTCTTTCTCATACAGTGTA........................... ste ATCAT.............................TATAGTACTGAATGGTTCACCAAAAC -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub A hal . ste A -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...