Similar regions between promoters of yhaL

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GCAGCCCGAAACCGCCTATGGTGAAAGAAGCGGAAATTCTTCACTATATAGACAATCTGG hal GAAGTCCAAAGCCACCGCTGATCCGTGAAGCTGAAATTTTACATATGATTGATAACATTG ste .............GCCGCTGCTGTATGAACCGGGAA....................CTGC -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ATGCAAAAATGAATATGATGGACAGAGCGCTTGAGCGCGTGAAGCCGGGCGAGTATACTG hal ACGCCAAGATGAACATGATGGATCGTGCCTTGGAACGGGTACAACCAGGAGAGTTTTCAG ste AGGTGAAAGTGTATTTGCTGAA.................TGAAGCCGCGCAA......TG -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AACGTGTATTTGCACTGGAAAACCGTTCCTTTTATAAACCGACATTTCATAAATAACTTA hal AGCGAATCAAGGCAATGGACAATCGCTCTTTCTACAAACCGAATTTTCATGAA....... ste AAAGTGTATTTGC...GGAAAGGCGGTGCTTT............................ -180 -170 -160 -150 -140 -130 ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub AAAAGGACTGATGCTGACATATTCAGCTCAGTCCTTTTTGATGCGTCTTTCCCGCACATA hal ........TGAAGCTGAAATTTT.................................CATA ste ..................................TTTCTGATCCGTTTTACC........ -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub ACTCGTCTCATTCCCGCATATGGTTAAGAATAAAGAATCTATGCAAAGGGGGAGGAGCCC hal ACTTGTCTC.................AGAATGTGAAAGAAATGAAAAGGAGGGG...... ste .........................AAGAATGGAAAAAATACCCAGAACGGGCG...... -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...