Similar regions between promoters of yhbH

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GGATGAGCAGCAGCTGAAAAAGGTAAATGAAGTCGTGGCCCGTTTAATTGATGAGCACGG hal ..............TGCATAGGATAAAGTAAGTCACGTTCCGAA-AAACGATGAGC.... ste ..............................AGTGATGGCCCGTTTTGATGACG....... -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CTACAACTCGACGAGCGCCAATGAGCTGCTGAAATATGTCGGCAGCCTGCTGAACCGATA hal .................................................CAGAATTTATA ste ............................................................ -240 -230 -220 -210 -200 -190 > sub AGCAACGTGACCCGTCCGAATAGGGCGGGTTATTTTGTCCCATTTTCTAAATAGTTTGTC hal AGCAACTCTTCCCTTTC.............................CAAAATAAAATGTC ste ..................AATCGGGCTTGTCTACTTTTCTATTTTCCTCATTCATTGGTC -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub AATTAAACGTGCATATGTGCATATGATGAATATAAATCTTTTCAAAAGACTTGTTTCATA hal AAT..........TCTTTGCATAGGATAAA.............................. ste AATTATTT-TGAATTTTTGCATACGAT-AAAATAAACC.................TGATA -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub ATCTGGCACAAGCCGGAATACGTATGTATCACGACCACAAATGGTTAAGGAGGGGAATTC hal ..........................TGTCAATACCATCAAAATTGAAGGAGGGG..... ste ATCGGGC.............CGTTTTGATGACGCCAACATAAGTATATGCGGG....... -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...