Similar regions between promoters of yhdO

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TCTTTGGGGAGCAAGAAAGCCTGGGCAGCTTGAGGCCCTATCTGAGATTACAGGCTGGAC hal ...................................CCATATCTGAAGTGACA........ ste ..............GAACGCATGTGCTGCCGAACGCC............ACCGGCTCGAT -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>> sub GCTGAACAGTGAAGATCAGAAAGATATCAATACTATATTGGAAA---ATACGATATCAGA hal ..........GAAGACGCGATTGAAATCGATACGA......................... ste TCGGAACGGTGAAAAGCTGAAAGA..............TGGAAATCGATACGACATC... -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]]]]] sub CCCTGTCGGACCGGAGTTTATGGCCCCGCCGACCAGAGAGGAAATATAACA-AAAGCTGA hal ............................................TTTAAGC-AAAGCTTA ste ...TATCGGAACGCA---TGTGCTGCCGAACGCCGAAGTGAAAATTTTCCTGAAAGCTTC -180 -170 -160 -150 -140 -130 ]]]]]]]]]]]]]]] sub GGGCGAATCCTCAGCTTTTTGGCGTTTAAACGAGAGAAATCTTAAAAATTAGTACCAGGT hal GAGCAATT...................................AAAGCTTAG-AGCAATT ste GGTCGA...................................................... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub AATAAAAAATATTGTTATAATAGATGACAGAAAGAATCATTGATTACGACAAAGGAAGTG hal AATAAAAGACATTGCAAGCCGAGATGA................................. ste ..................AAAAGCTGAAAGAAGAGATC...................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub CGAT hal .... ste .... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...