Similar regions between promoters of yhdZ

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GATACGTTTGCCGACAGCTACTACAATTTATTTTTTAACTTCTATACAAAAACGACGGTT hal .....................TACAATTAATAATTGAA...................... ste ............................................................ -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TGGGCTGAAAA--CCTTAATATTAGAGAGGATATCAACTATAAAATTATTGAGATTTTAG hal .....TGAAAATTCCTTCATATTTGAGAGAAAAACGAATGAAAATTCCTTCATATTTGAG ste ............................................................ -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GTGCAGAAGGCGTTCAGTTTGCATATCCCGGCCAAATGGTTGTTGTCAAGCAAAAGCACG hal TT.....................................TAGTTATCAGAAAAACGAATG ste ......AAGGGGTTCAATTTAC...........................GCAAAACCAAG -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>> >>>>>>>>>>> sub AAAG---CGACCAATTCCAGGTGAATCTAAATAAA---GAGGAAAAGG-AACGGGCTTAA hal AAAATTCCTTCATATTTGAGTTAAAAGTACATAAT---GAG................... ste A.AG---CCGCCAAGTCCGGATGTACATGAAGGAGTTTGTGGAAAAGGGAAAGGGGTTCA -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub AAGAGAGACTTCGTCTGACAGAGGCGGAGTCTTTTTCATGGTAAAATAAGAGAAAAAGGC hal ............................................................ ste A........TTCGTTCGGAAGAGGGGG................................. -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub GGTGTTGAG hal ......... ste ......... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...