Similar regions between promoters of yheB

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub GGCGGGATAAGGACATAAAACCGAGTGTTATCATGGTGAGACTCTCCCTTTTATTCAAAA hal GGCGAGGTAAGGAGATA............ATCATTGGCAG-CTCTCCCTTTGATTCAA.. ste ....................................................ATCCAAAG -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub GCTGCCGGCGGGTGTCCGCAGCTTTACACTAA-ATACATGTAAGACGAACGCAGCTGACG hal ...................ATCTGTACAAAAATAGAGAGGAAATTCAAAGGCAAATGCCT ste GCAGCCCG.................................ATGACGGACGCCGTT.... -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub GTATTCTACTTTACAGAATACGATTCTCCACCTTGCCCTATTCCAAAAGAACAAGCTGAT hal ATA..............ATACTTTTCTCCACTTT.......................... ste ........................................................TGAT -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub TTTC-TAAGAACAGGAATTTGTCTCCTCGTTTGCTAAGTGATTGCATGAGCCTCTATAAT hal .........................................................AAT ste TTCCGTCAGCACAGCCATC-GT-TCGTTGTTTGCTCA....................... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub ACGTATAGGTACATAATCTA-TATGAAAAAAGCTGAAGCACAGATGGAGGAAGATGAATA hal GCCTATAGATGTAAAGTATACTATGAGATAGGC........................... ste ................................................GGAAGGAGAAGA -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub GGA hal ... ste GGA -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...