Similar regions between promoters of yisK

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub CAGCTGATTTCATAGGATGCCTTTTCCGCTCTGTCACGCTGTGTGAGAAGAATGGGAGAA hal ............................................................ ste ...............................................AAGAAAGGGAGAG -300 -290 -280 -270 -260 -250 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub ACAGATCGATCTGTTACGAAAAGCCCCTTGGCTGTACCTTTCCTTTTCAGCTGCTCCCGA hal ............GTCACGAGAAGC........TGTAGCTTTC.................. ste AGACA.................................................TCACGA -240 -230 -220 -210 -200 -190 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub TGAAAAAATAAATGCACGCGCTCCATATTCTTTCCTCCTTCTCAAAACGACATTTGTATG hal ......................CCCTATCCCTTCCTCCGTCTCAAAAGGA.......... ste CGAAAAAAGAAA................................................ -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub ATATGTAGAGCAAGCCCGTCCTGAAACGAAATGAAAA----CGGAATTGAGAAAAAGGGA hal .................................................AAAAAATCGGA ste ......AAAGAAAGTGATTCGGGAAAATAAGTGATAAATTTCCTAATTTAGACAAA.... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TTTCAGCATTCGACAGAGAATACATGAAGGAGCATTCTGATTTAAAAGATGATGGAGGAA hal TTTCCG..................TGAAGCAACTTGTCAATTTAA............... ste ..............AGAGAAGAGTTCACGAAGCATCC.GTTTGAAATGTTGGTTGAGGCA -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub TAAC hal .... ste T... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...