Similar regions between promoters of yisL

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TTTCCATTCCGGAATTAATTGAAACCCTCTCAAAGGGGATGACGCTTGAAGCGGGCGACA hal .........................................ACTTTTGTAGCGGG..... ste ................................AAAGGCATTACGCTTGAGCCGGGCGACA -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TTATTGCCACCGGTACGCCGTCTGGTGTCGGCAAGGGGTTTACGCCTCCAAAATTCTTGC hal .................................................AAAACTTTTGT ste TCATCGCTACAGGAACGCCGGCTGGAGTCGGCAAAGGGATGAACCCGCCGCGCTTTTTGC -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > sub GGTCAGGTGACAAAATTGATATTACAATTGATCCGATCGGAACGCTGTCAAACCAAAT-T hal AGCGGGTTCATAAAAAGTAAATT.......................GTAAACCCGATTCT ste AGACGGGTGATGTCATTGAGGTGACGGTGGAAGGCATCGGCACGTTG-CGCAACAAAG-T -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>> ]]]]]]]]]]]]]]]]]]] ] sub GGCTGAATAAAACTGGAGGGCGGACCCGGACCCGCC-CGTTTTTTCTGATAATCATCTTT hal CGATGAGCGAAATAAGACGGCGGA...............TTTTTTAATCTAA-CAGTTTT ste GGGAGAGTAAA................GAACCCGCCGCGCTTTTT............... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub GTGACAG-AGGACAAGTTCATGGTACTATAAGTGGGGTAATTTATCTGATAGGGGGAACA hal GTGACGGGAGGAGATGATTTTGGTA.......TGGGCTCATTGTTCGGAGA......... ste ............................................................ -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub TAT hal ... ste ... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...