Similar regions between promoters of yitU

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub CGGCAGAACGGCTCTAAAACCCTTCTCCGCAAGCAGATAAGCAATATGAAGGTTGTGTTC hal ..GCAGAATGGCTTGAA........................................... ste .GGAAGCACAGCGCGGTAGCCCGCCTCCGCAAACAAGTAGCCGAAATGCAAATTATGTTC -300 -290 -280 -270 -260 -250 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub CTTCGCGCTTGTAAAACCATGTATAAAGATCACGAGAGGAACAGCGCGGTGCCTGTTCTC hal ....................GTCCAAAGAGCACGAAA....................... ste TTTGGCGCTCGTAAAGCCGTGGATAAAGAAAATCAGCGGCAGCCGTTCGCCCCGCTTTTC -240 -230 -220 -210 -200 -190 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub TTCCTTTACAATATGTAAAAACGGAATACCGGAAACGGTTTGATTCTCAATTTGTATCAC hal ....TTCACTATTTGTAAA.....................TGGTTCACTATTTGTA.... ste CGGCTTGACAACGTGAAGAACCGGCACGCCGGCCAACTGTTCCTGTTCAATG---ATCAC -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub AATG--TGCCC----CTCCTTAGGATAACCATAATCATA-AGTGTAACATGTAGACAATA hal ............................................................ ste CATGGTTGCACAAACCCCTTTTCTTTTTCCATCGCTGTATAGTTTACCATATGGACAGCG -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub AAGATGGTAAAAAGCTACACT--GTAA-GTAAGGCAAAACAAGCAAAATCTAAGGTTAAA hal .......TCAAAAAACACCTT--GCAT-TCATAGCAACACATGTCCACTCTAATGATA.. ste ATTTTGGAAAAGAGTTACACTATGTAGTGTAAAGAATAACGAG................. -60 -50 -40 -30 -20 sub GGAGCTTTTC hal .......... ste .......... -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...