Similar regions between promoters of yitW

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >> sub TTGCGGGATCTCAGCCTTCAGCCGGAGAAACTGCAACAGCGCCCGCTTTTATTTTGG-CA hal ..............CCTTCAGC...................................... ste ..........................................CCGTTTTTATGGTGGACG -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CGGCGCAAAAGATAAAGTTGTGCCTTACGCGCCGACCCGGAAATTTTATGACACGATTAA hal ..GAGAAAAGAATAAAGT........................ATAATATGACAGGA.... ste CATCGCTACAGCGAAA............................................ -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ATCCCATTACAGCGAGCAGCCGGAACGCCTGCAATTTATCGGAGATGAAAACGCTGACCA hal ...................CCGGACCTTCAGCAAAT..............ACGTGGGCCA ste ..................GCCGGAACG................................. -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>> sub TAAAGTCCCGCGGGCAGCTGTGTTAAAAACGATTGAATGGTTTGA--AACGTACTTATAA hal TCAGTTAACTCGCGAAGAGGTGGAGCGAGCGAAGGAATGGTTTAACGAACAGTTTTTAGA ste .....TCGCGCTGGCGGCTGT...AAGAACGATGGA........................ -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub AGCACTAAGTTATTAACAAGAGCTGAATTTACGTTATACTGTAGAAAAAAGGAGTGAGGG hal AGCA-TAATATGACAGGAAGAGGGGAAAT.....................GGAGCGAGCG ste ...........................TTAACGGTCTTCCGAA-AATAAGCGAATGAGG. -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub AAC hal AA. ste ... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...