Similar regions between promoters of yjbD

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GAAAACATTCATACTTATAAAGATGAGAAATGGTACGGAGAATCGTACGAAAAAACGGAT hal ..AAACATACACAAATGTATAGA...............ACAAATGTATAGAAAGTCGAAT ste ............................................................ -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GAGGTCTTGGAAATCATCGATGAAGAAAAACAAAAAAATATTTTCGATCAGTTAAGCTAA hal GGGTTTTCGTTTAAAATAGAGAGAGAA................................. ste ................TGGAAGAGGAAAGAAAGAAAATT..................... -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub TTGAGAATAAGAACATATCATGAACATTAAAAATTTGCTGGATTGACAC-ATTTTTTTCT hal ..............................ATATTTGGTTATTGGATAGTAGTTTTAGCA ste ........AAGAGGAAAGAAAGAAAATTGCATTTATCATCGAAAAACT--ATATCTTTCT -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub TAGGATACTGTTCACACTTACTTTTTTATAGTATAATACCTGTAAAGATTCCTTTTTTAG hal ATAAATGCTATGCACAACTTGTCTATTCATGTATAATA..........TTCATTTTTTAT ste TGG.....................TGTATTGTATAATA................TGTTAA -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub AGTAATTTCAATTTAAGAATAAAATAGATGTTCATCCTACTAATTAGAGGAGTGAAGATG hal ACT--TTTCGTTATACGAAGGAA-TAGACG.............................. ste AGTCATTTCAATTT..........TAGAGGATTTGCCTTCACTTTGGAAGAGGAAAGA.. -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub A hal . ste . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...