Similar regions between promoters of yjbG

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ATCAGCCTGCAGGAGGCATACACTCCATGCAGGATCTCATAGAAAGAGACCGCAGCTGTT hal .TCACCCAAGATGAAGCATTCTATC-ATGCA........TAGAAGGAGGTCGGA...... ste ............................................................ -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>> sub TTATAGAATGAGTTTGTCTTATTTGGCTCACCCTAAGACAAAGGTGGTGGGCAGGCTGTG hal .............................AACCTAAGAAAAAATCGGT............ ste ............................................................ -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub AAAGGCACAAAAGGAAAGGTTTTTCGTGTTTTTACTGCTTTTTTGGCATTCGTTCTCTTC hal .AATCCATCAAAGGATATTTAGATCTACTTGTTTCAGC.......GCATTC--TATCATG ste ........................................TATTTGCATTGGTT...... -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub ATTACTGCATATGATTTGACAAAAGGCAGTGAAAAACCGGAAGATATTCACAACACAAGT hal CATACTTAACATTGGATGAGAATAGG..............................AAGG ste .................GAGAAAATGAACAGAAAA-CAGGAAAAGATGAAC......... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TTATTGAGAAACAGCTGTTTTTTCAATTGGCTTGAATCAAAGAAGACGAGGGGGATCACC hal ATATTTAGATCTACTTGTTTCAGCAA.................................. ste .TTTGGTGAAGCCGCTGTCGTTTC....................GAAGAGGGCGACCAGC -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...