Similar regions between promoters of yjbI

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>]]]]]]]]]]]]]] sub AACGCAAAACTATGTAAAAAAAATAACTTCAGTTTATTACGCGTAACCAGAGGTGCTCTT hal ............................................................ ste AACGAATGATTTTCAAACAAAAGGAGCATCCG............AACGAGCGGTGCTC.. -300 -290 -280 -270 -260 -250 ]]]]]]]]] sub TCCCTCTGGTTTTTTTGCGAAGTGAAATC--TTACGCATTCCTGATTTTTATGTGATATG hal ..................GGAGTGAAATCACTTGATCGTTCTTTGTTGTTATG....... ste ................GCGGCGTAAAATA--TT...CATGCGTGCTGTTGATAAAATAGC -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub ATATGAAATACAAACCCCGGCTGTCAGCCGAAATGAGTCATCAAACGCATAAAAGGCAGT hal ............AGCGCAGGCTGTT-GCTAAAATGAAGCAT................... ste AATCAAACGACAACGAATGATTTTCAAACAAAAGGAG................AGTCACT -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub TTGTTTGTAGAAATGATGCCT--TGTTGCTAAAATA--AATC-TAGATGAAAC-AATGAA hal TTCTTTGTTGTTATGAT......TGTTGCTAAAATG--AAGCATAGATAAGAC-GATGAA ste TTGTTTG-AGATCC-ATGCGTGCTGTTGATAAAATAGCAATC-AAACGACAACGAATGAT -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub ATACAGAAAATTACTTTTTGCAATAGGATTTATGATTCCTATTAGCCATATTTAAAGGAG hal CAACTAAAA................................................... ste TTTCAAACAA..................TTTGAGATCCATGCGTGCTGTTGATAAAATAG -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub TAGTCAAC hal ........ ste CAATCAA. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...