Similar regions between promoters of yjbJ

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AGCCTTCGAAAAGCTGCTTCAGCAATTCAGCATTCCTCAGCGCGAAACCAAAAATAAAAT hal ..CTTTTCAAGAAATCCTTAAGACATTCAGCATTTCGCAAGTTCCGACAGAAAACAAAAT ste .............CTGCTTGAGGCGCTCGGCATCCCGCGCCGCCCGGCGCCAAACAAAAT -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TCTGCGTTT-TTATGAAGAAAAACGAAAGTCTATATAAGGTGGAATGACATCGTGAATGT hal TCAACGATTCTTTTCAAAAAAAGAGAAA.....................ATTATGGATGT ste CGCCCGCTT-TTACG.......ACGAACTTGAATATGAAGTGGA................ -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub AACGAATTGGGCAGCATTACTTCAGCTTCAGGCATTACAG-TCCATATCTAATGCACGCA hal AGTGAAT..........................................TAAGACATTCA ste ..........................TTTCGCCATTAAAGCTGCTCATCGAATG---GCA -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub GCAGCTCGGACACTCAGAATACGGAAAGCCCGCTTTCAAGTTTCAGTTCTTTGCTCAGCC hal GCATTTCGCAAGTTCCGA---CAGAAAACAAAATTCAACGATTCTTTTC........... ste GGCGCTC....................GCCCGCTTTTACG...CTGTTACTTGCAAAGCG -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub AATAT-ACAAACGGTCTGACATCTCAGCAATCAGCACCTTCTTCATCGCCAAGCCCGCTC hal .................GACAT-TCAGCATTTCGCAAGTTC................... ste AAGATTACGAAC................................................ -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub AGC hal ... ste ... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...