Similar regions between promoters of yjbP

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub AAGGATGGGTGTCAAAAATGCAACGATAAGTACAACAACTAAAGATGCGACAGATGTATG hal ...................GCAACGAAAAACACAACCA...................... ste ........................................................TCTG -300 -290 -280 -270 -260 -250 <<<<<< sub CGCCATAATCAGAACCTCCTTTTTAAGTCAGGGTTATGCTAGTTCTCACTCAGAGAACAA hal ............................................................ ste CTCCTTGGACAGCGCCTCC......................GTTCTCGAGCGATGAATAA -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub AACCTCATTTTTAAAAAACATAACGCGATTTTAACAAGGGTGATGATGAAAAATAAAGTG hal .AACTCATTTGTAGAACAC......................................... ste AGCCGCTT.........ACATACTGGTAGTATAACGA..........GATGAATAAAG.. -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub ATAAGGTCTTAATCCTGTTTAGAAAATGATTCTTCTTCTATAATTTGCACATAAAAGCTT hal ..........ACTCATTTGTAGAACACGAATGT....CAAAAATTAGCACA......... ste ...............TGGATAGAGCAGGCTGCCTCATCTTTTCTTTTCACTTATATGCTG -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub GTGATGACTCACAACACTTTGCTTCATAATAAATAAAACAATCGGTAAGGAGGAGACCGC hal ........TCACAACACCT......................................... ste GCGAT.......................ATGAATAAAGC..................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...