Similar regions between promoters of yjcI

sub ATGAATTATTAGAAATTTCTCTCTTTAAACGGTTCGGCACACGAAGAAAAAAGTGTTGAA hal ............................................................ ste ................................TTCAGCAGAAGGAGAGAGATGAGATG.. -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub ATAAACTGTGAATTGCGCTAATATAAAACAATCAGAAAATTGAAATCGATATTTCTTATC hal .....................TTTTACACAATCAGAAAA.............TTCTTATC ste ............................................................ -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub GTGAGAGGTGGAGGGA-CTGGCCCTTAGAAACCTCAGCAACCGGCTTGTTTTGCATTTGC hal CAGAGAGGTGGAGGGA-ACGGCCCGAAGAAACCTCAGCAACCAGCCACGAT--CCTGTG- ste .......GCGGAGGGAACTGGCCCAATGAAGCTTCAGCAACCAGCC------------GC -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub AAAGCGCCAAGGTGCTAAATCCAGC-AAGCGTTTTTTATGCTTGGAAGATAAGAAGAAGC hal -----GTCA-GGTGCTAATTCCTGC-AAGCATTATTT--GCTTGAGAGATAAGAGGAAGC ste CCGGCGGCCAGGTGCTAAATCCAGCGAATTGAGCATTCAATTCGGCAGATAAGAAGAAGC -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub G-------TTAAACCCCTTCTTCTTATGAAGAAGGGGTTTTTATTTTGAAAAGGGAAGGT hal GAGTGAGATCCAACACCTACTTCTTCTTAA.............................. ste A-------TGA----CCATGTGCGTATGGAAAAG.......................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub GTCAGCTAT hal ......... ste ......... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...