Similar regions between promoters of yknW

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TAAAAACGCTTCTGAAAGGGCGTACAGCAGTGATGATCGCTCACAGATTGTCTACGATCC hal ..AAAAAGGTTCAGAAAAG......................................... ste .............................................GCTCGTCGAC-ATCA -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GCGACGCCGACCGCATCATTGTTCTTGATCACGGCAGGAAAATAGAAGAAGGGAACCATG hal ............................................................ ste TCCGCGCCGTCCGCAACGT..............GCGGCGAAAAAGACGACGCGCTCCGTG -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ATCAGCTGCTCGCTAAAGGAGGCATTTATGCCGGGCTTGTGAAAGCGCAATACAGCACAG hal ............................................................ ste TT............................CCGTGTTGGCGTATGTGCTCGACAACAC.G -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>> ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub CGATAGAATAATATGAAAAGCCTTCAATATTGAAGGTTTTTGGAAATTTATTAGAAAAAC hal ...........................TTTTGAAATATTTAGAGTCCCTATGTAAAAAAA ste CTCTATATTAAGGTGAAA..CGTTCATTACCGAGGAAATTTGGCAA.............. -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub ATGAAACTTTTTGATATCCTTCCCGTACTATTTGTTAGATATTC---TCAAGGAGGTTTT hal ATGAAACCATTTAA...........TGCTCATTTTAAGAAATTCCGTTCAAGTAGTTTT. ste ............................................................ -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub GAA hal ... ste ... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...