Similar regions between promoters of ykqB

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CTATCTATATAAAAGGGAGGGCGTCGAATCTCTTACGTATCGGCCGGCATTTGTAGACGT hal ..ATTTGGATAAAAGG...........................................T ste ...................................CGTGACGGCCGG----TCCGGTCAT -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>> sub TGAAGCTGGCGGAAGGCACTACAAAGACTGTTTAACCTTTCTCGTCCTC-CAAAAAGAAG hal TCAAGCTGGTGG....................................C-TAAAATCAAG ste TGAAGCGAGCGGAAGGAACGAAGAACGTTTTCGTTCCTTTTTCTTTTTTGCTAAAATAAG -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CGGAAATTGCCCCGCCTCAGCACTATCAGATTGAAATCGAACGCGGAGCGGAGCTGTATT hal CGGAAA...................................................... ste GGGAA........................ATGGAAAAGGAACGAAGAACG.......... -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TGTCGCCTGAGTTTACTGAAAAGCTCAAGCGGCATATGAATTCGCTGCCAAAAGGATAAC hal ...........TATACTAAAA---TCAAGCGGAAAA...............AGGGCTAAC ste ....GCCCGTTTTTGGCGAAATGGCAAAATCGCATA.........TGCCAAAAAG..... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub ACTGTA-ACAAAAGAATATGATAAAAT--TTGATCAATATCATGTCATATAAAGGAGCAC hal -CTGTACATTCAAGCATATACTAAAAT................................. ste ....TA-AAATAAGGGGAAGAAACAATGCTTGATCAA..TCCGGTCATTGAAGCGAGC.. -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub CACG hal .... ste .... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...