Similar regions between promoters of ykrB

sub TCTGGCGTA-ATTAAAAGAGGAGGTTATGTAATATGTATGGATATGGTTACGGCGGAGGC hal TTTGGCGTATATTAAAA.....................TGGTTACGGGCCAGGAAAAGGC ste ............................................................ -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub TGCTGCAGTTATGGTGGTTACGGATATGGTGGCTGCGGATATGGCTACGGCCGCACCTTT hal TT-TGCTTTAATTGTGGTTCTGTTTAT......TGCGGTTATGGC...........CTTT ste ......................................................ACGTTT -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub GCGCTAATCGTTGTTTTATTCATTCTGTTAATCATTGTCGGAGCTGCTTATTTAGGTGGA hal GCTTTAATTGTGGTTCTGTTTATTTTATTGATCATCGTTGGCGCGTCAAAATTTGGCGTA ste TCTCGAAT--TTGTCTTATTGTTTTCCTTA............GATGCTCATTTTGTTAGA -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub GGCTGTTGCTAACCACACAGCATGAAATTGACCAGCCATATACGGCTGGTCATTCGTTTC hal ............................................................ ste ......TACAAAACACACAG...............................ATTCGTGCG -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub GTTGCACCTTTGTGAAGAAATCCGATATAATTTACATATTAAGCTTTAGGAGTGAAGTTT hal ............................................................ ste GTTGCGTTTTTAT.............ATGTTTTTCCGCTTTATCTTTTGG-GTGAAATT. -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub C hal . ste . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...