Similar regions between promoters of ykuD

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CTTGAAAACAACAGATTATCCCGTGAACCTTCAGCTTTCCGGCCATACACACGGCGGCCA hal ............................................................ ste ...........................CCTTCCGGTTTTAGGACAAAC............ -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GATTCAGCTGCCTTTTTACGGACCGATTATTACGCCTCCATATGGAAAAGTCTACACAGA hal ............................................................ ste .......CTCCTTTTTCACCTACACGTTTTGACCCGT................ACGCACA -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GGGAATGTATCAAACGGGCAGCACTCATATTTACGTAAACCGAGGCCTCGGGATGACCAG hal ............................................................ ste GCGCGTTCATGCGACTGGCAGC........................CTCATAATCAACCT -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GCTGCCTTTGCGGTTTCTTGCCAAGCCTGAAATCACTGTCTTCACCTTAAAAAGCACAAA hal ..............TTTTAGCCAAGCATGA..TCACTCTATTCGCATAA........... ste TCTGTCCTTCCGGTTTTAGGACAAACGT.....CACCGTATTCACAT.......CATACA -120 -110 -100 -90 -80 -70 >>>> sub TTAATGTAGCAGGATGGGCTCCTCATCAATACTTATAAGTAAAAAAGGAGGATGAGGAAA hal ..ACTGCACCAGGATCGGAGCCAC..........ATAGGATAGAAATGGGGAGGAGG... ste CTAATGTATCA.............................AAAAAAGGAG.......... -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...