Similar regions between promoters of ykuL

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AGAAGAACAAAAACTTCTGCTGAATATCCTGATCAACCATGAGTATGCCATCGAGCTATT hal .............................TGACCGACCGATAGTATGAAAATGAAGTAGT ste .................TGCTTGACGTTTTGTTCAGCCAGCAATATGCACTCGAGCTCAT -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAGCAGTGAGATCAACGATATAGAGACAGGGACCAAAAACGTTGACGGAACCACCTACAA hal AGG..............................CAAAGAGTTTGACCGACCGA....... ste CCGCTCCGAGCTGGCGGATATCGAAAACGGAGACAAGGAGGTCGATGAACACCGGTACCG -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAAACTTGTAACGCTATACGACCGATTTCGATTTGAAAATTAATGGGACACCCTATAATT hal ...................................AAAATTATTGAGA...........T ste GCAGCTGTTGCGTTTATACGACCG.................................... -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub GATACTCCACAAAGAGTATCTTTTTTATTGAAAGGAAACTTTTCGACAAATACTGATAAA hal GTTCCTTGACAAAGAGTTT................AAAATTATTGAGAAGAAGTGAT... ste ..................TCTTTTTTATGGTATGATAAC..................... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub GTTTATATTATTGCAATATAGGGAATGTATTGATGATGAAAATGAAAAGGGGTCGAAAAC hal GTGTAGACCATTGCAA-AGACTCAATGTTTT....ATGAAAATGAA.............. ste ...............................GAAGATGCAGAAGAAAGGCGGTCGAAAAC -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...