Similar regions between promoters of ykuR

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CCATCCGCTAAACCGGTTGTGATTGAAGACGACGTCGTAATCGGCGCAAATGCTGTTGTG hal ......................................................GTCATT ste CCATCAGCCAAGCCGGTCGTCATTGAAGACGATGTGCTCGTCGGGGCGAATGCCGTTATT -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CTTGAAGGTGTAACAGTAGGTAAAGGACCTGTTGTTGCTGCGGGAGCGATCGTGGTAAAC hal CTTGAAGGGGTAACAGTTGGAAAAGGCGCTGTTGTTGCTGCAGGAGCTGTTGTAACGGAA ste TTGGAAGGCGTCACGGTCGGCAAAGGAGCGGTTGTGGCTGCCGGCGCCGTTGTTGTCGAA -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GACGTTGAACCATACACTGTCGTTGCAGGCACACCAGCTAAAAAAATCAAAGACATTGAT hal GATGTTCCGCCAAACACAGTCGTAGCAGGAACGCCTGCTCGGGTGATTAAAGAGATCGAC ste GACGTGCCGCCGTATACGGTCGTGGCCGGCGTGCCGGCGCGCGTCATTAAGCAGATCGAC -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GAAAAAACAAAAGGCAAAACTGAAATCAAGCAGGAATTACGCCAGCTGTAAGGAAAAGTT hal GAGAAAACAAAAGGCAAAACAGAAATTAAACAAGAGCTTCGCCGTTTGAATG---AAGAT ste GAGCAAACGCGGGCGAAAACGGAGATTAAGCAGGAGCTTCGCCAATTATAA......... -120 -110 -100 -90 -80 -70 ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub TGATAAAAAAGGCGTGGATAATATATCCACGCCTTATTCGTATAGGCAGGAGGAATAGAA hal AACTAAACAACGTGTGGCT......................................... ste ............................................................ -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...