Similar regions between promoters of ykvJ

sub AAACGAACCGTCACTATAGAGCGATAATTGATCTAGGAACCGGGGACTGACTTTTTTATT hal .............................................ACCAACTTTTTCATA ste ............................................................ -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub GTCAAGAAAAACATCATTATGGTAAGATAGCAGAAGTGAAAAAATTGAAGAA-----AAT hal GT-AAGAAAAGGATGA.TATAGTATAATAGCCGTATTGCCA----TGAAGAA-----TTT ste ......AAAGCCATGAGTATGGTA---TAGTA-AATAGAGAAAACAGAAGAATCACAATT -240 -230 -220 -210 -200 -190 ] sub C-CGTGCGATA-TGCGGGAGAGGTT-CTAGCTACACCCTCTATAAAAAACTAAGGACGAG hal CACAGGTTTTC-TGTGAGAGAGGTT-CGCGA-ACTCCCTCTATAAAAAACTAAGGCAAGG ste C-CGTACGCTTGTACGGGAGAGGTTTCTAGCAAAACCCTCTATAAAAAACTAGGGACG-G -180 -170 -160 -150 -140 -130 ]]]]]]]]]]]]] ]]]]]] sub CTGTATCCTTGGA-TACGGCCTTTTTTATGTTTTTCTAG-AGCACCTTCCGAAAAAAGGT hal CTGTATCAAGCGG-TACAGTTTTCTTTTCGTTTTTCGCG-AACTCCCTCTATAAAAA... ste CTGTATCCTAGGGGTATGGCCTTTTTTGTTTTTTTCTAGCAAAACCCTCTATAAAAA... -120 -110 -100 -90 -80 sub GTTTTTTTGCGTGAATTAGCTGTAGCGATGTCTCTCGCCGGCGTTTTTATTGCGGAGAAG hal ...........TGGATAAGCTATAG...TGCCGCTAGCCGGCGAGGGTTTTTCG...... ste .....................GCAGGGTTTTATCTTGTCGCGGTGTATGTTCCG...... -70 -60 -50 -40 -30 -20 sub GAGAGGAATC hal .......... ste .......... -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...