Similar regions between promoters of ykvW

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAATTGAAAAAACAAAAATTGGCCCGATGACAGCGGAACAACTGAAGGAATGGACGGAAG hal ............................................................ ste .....GAATGAACAAACATTGGATCG.................................. -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub AATAGCTGAGAGCATAGACTCTCAGCTTTTTTCATATAGAGAAGAAGTGAATAAACATT- hal .................................ACACAAAGCAGAACTCAAGAATCTTTG ste ...........................................GACGTGCACAAACTGC- -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub --AATGATAATTATTATCAAAAAG-------AAATTAAAATAATTATAATTGAAATTCTC hal AAAATGAAATTCGTTATCAATAATTTTTATTAAATTAAAATTATTATTGTTTAATTTTTT ste --GCAGCTAAGTTTGAGCAAAACG..........................TGAAATCCTT -180 -170 -160 -150 -140 sub -TTCGTGCGTGCTATAATAAAGGAAGACATCAAGAAATAACTGACGATAAAGCTGCCTTT hal GTTTGTTCATGTTATGATATGTATGTTCATCATGATTTA..................... ste -GCCCGGCGTG...........................AAAAGATGGGAAACTTGCCTTT -130 -120 -110 -100 -90 -80 sub TGGGCAGCGATTTTGTTTTTATAAGAGAAATGAAGATGATTTACGTTCTCAATTAGAGAG hal ..............................TGAAAATGAAATTCGTTATCAATAA..... ste T...............TTTTATTCTCTTGATGATGATCATATTCG............... -70 -60 -50 -40 -30 -20 sub GAGAATTCGAT hal ........... ste ........... -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...