Similar regions between promoters of ykvY

sub AAGGAAACCCGCTGCACAGCCTATGATAGAGCTGTAATAATAAAAGCCCACCATCTTCAT hal ..................GCCCATGATAG............................... ste ..........................................................AT -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub CCCGATAAAAGGAGCGGAAATTCCCAAAACCGTTAAGAGCATAACTGCT--TTTCGTCTG hal ............................ACGGTAAAAAGGAAGAATGCAGGTTTCGTTTT ste CACGAAAAAAGGA...........CAAAATCGTT.......TAGCTGAT--TTTCATC.. -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub AAAAAATTCATCAGCAAACGGAACAACCCCCCTGCGATTGAACGTTACTGTCAGTATACA hal GAA................................................CGGTAAAAA ste ............................................................ -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub GGAAGAGGAGCAGGAAATAAAATGCATTAGAAAATGAAGGCGTCGTGAAAGGCAAACACC hal GGAAGA........................AGAATGCAGGTTTCGT.............. ste ....GACGATCACGAAAAAA....CACGAAAAAAGGAAGG.................... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub GGTAAAACCTGTTACAATGGAAGACAGAACAATGCATTGCAAATGGCAGGGAGGAACAAG hal ........CTGTTTCAATTTT-GACAACAGAATGC......................... ste ........................................AAAAGGAAGGAAGGGA.... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub AA hal .. ste .. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...