Similar regions between promoters of ykwC

>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAAGCATTTCAGCCATATC-ACAGGAATCAGCTGCCGCAGCAGAGGAAGTGAACGCATCA hal .......TTCAGCCGCAT............GGTTCAGCCGCATTGGAATTG......... ste .....ATTTAAGGCAAACCGACAGGA................GACAAAGTGAATGC...A -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ACCGATGAACAGCTTGTCACCCTTGATAAAGTCAAACACTCAACGGAAACACTAAAACAT hal ......GAACGTCTTGTCA.CGTTATTAGAGCCGAGCACT.................... ste ACCCCGGAAGAGTTTGCCA...........GTCAAGCGCTCA.................. -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]]]]] sub GCAAGCCAAGACGTTATCAACACAATTCGAAAATTCACATTGTAATCCAATTACATCCCC hal ...................................CGCATTGGAAT.............. ste .....................................CATTTTAATCAA........... -180 -170 -160 -150 -140 -130 ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub AAACATCATTTGTTTGGGGATTTTTTATTTTATAAGATGAATAGATATGGTAGTCTAGAA hal ..............................................ATTGTGGATCAGTA ste ......................TTTTAATCAATACGGTG.................AGAA -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub AATGAAGGAAAAATGATAAATTTTAACTAAAATCTAAACGAAACATCTGGGAGGAATGAC hal TATTAAGGGGGAATAA............................................ ste ATGGAAGCGCGCATGAAAA............ATTTAAGGCAAACCGACAGGAGGGGAGAC -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub C hal . ste C -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...