Similar regions between promoters of ykzG

sub AAATCATATTAAATTCCATTAATAACCACGAAAAGTCTTCCTCAATCTCCGTATACTATT hal ............................CGAAAAGTCGTCTT...............ATA ste ................CAACAAAATACATGAAAAG........................T -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub TGTATAAAAGAACTCTGGGACAAATTTTTCATTAAAGGAGGGACTGGCTAATGCTGCGTA hal TGT-TAAAAAAACTACGCAAAAAATT.................................. ste TATATAATAGA.......................AAGGAGTGA-TGAAACATGTTGAAAA -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub AATTAAGAAAGAAACTCAGAAGACAATGGAACGGAATGCTCC--GTAAGAAAGCAATTGC hal .......AAAGAAAAACATGA-AAAACAAAAGGGAATCCTTT--ATAATAAA........ ste AGCTGAAAAAAAAGCTGCTTCAACA-TGGAAAGACCTGCACCCGGCAAAAAATTGATCGC -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub CTGACAAGGGATCTTTCACTTTTTGAGAGATCCTTATTTTGCTCAAGGCTTTCCTTATAT hal ............................................................ ste CTGAC....................................................... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TCCGTTTTCGAATATAATAGAATGAGCGAGTCTAACATACGGCATTTAAGGAGAGATTTG hal ..........................................CGTGTAAGGAGAGGTATG ste ......TTCTTATATAATAGATAGAGCAA--CCATTGTACG----ATAAGGAGAGATTT. -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub GA hal .. ste .. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...