Similar regions between promoters of ykzI

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub CGTCTAAGCCTTCTATTGTAAATGTGTTAAAGTCTTCTTCAGTGAAACGCATTTGTGTCA hal ..................................TTTTTCACACAATCATATGCTTATTG ste ............................................................ -300 -290 -280 -270 -260 -250 < sub TGATTTTCCTCCTTCATGCTAAGTATACATATTTTATCACAGTTCATACGAGCTTCAAAA hal TGACTTTGCGATTAATTCCTAAGAAAAAA..........................CAAAA ste ......................GCATACACCCCTTTTTCCACATAATATAATATAAAACA -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub AGATTGAGCGCGTTTGAAGTAAGGAGAAATGTGGTAATAAACGAGTAGGTAAACACACAA hal AGGTTG........................................AGGTATACTCATAA ste AAATGAAGC...................................GTAGGTAAACGCACAA -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub TTTTCAGAATCATGTTGCGCGTAAATAGAACAATCATACGATATAAGAAGTAATCATTGT hal T................................TCATAAGATAGAGTAAAGAAAACTATC ste ATT..........................................ACAAGAAATCATTGA -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TGAATGGCAAAATGGGATGCTTTTTTACAAACAAATGATCTCTGGAAGGGGCGAAAGACA hal TGAAT....................................................... ste TG..TGGAACAATGGGTTATTCCTATCCA.............TTGAAGAGGCGGAACAAA -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...